Number of the records: 1  

Dokazování elektronickými důkazními prostředky v občanskoprávním prostředí

 1. Main entry-name Sivák, Jakub, (author)
  Title statementDokazování elektronickými důkazními prostředky v občanskoprávním prostředí
  AnnotationAutor se zabývá věrohodností a důkazní silou elektronických důkazů. Zaměřuje se zejména na soudní řízení vedená dle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. Autor hodnotí míru nejistoty elektronických důkazních prostředků v souvislosti s jejich důkazní hodnotou, protože důvěryhodnost elektronických důkazů může být kontroverzní, speciálně v případě autentizace osoby. Elektronické důkazy by měly být posuzovány jako nepřímé důkazy, jelikož neexistuje žádná vyšší míra ověření jejich pravdivosti. Nicméně jejich využívání v českém právu je běžné a není důvod pro jejich neopodstatněné odmítání. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 8. 2013, sp. zn. II. ÚS 3042/12; nález Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2002, sp. zn. III. ÚS 74/02; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 19/98; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2017, sp. zn. II. ÚS 346/16.
  In Soukromé právo. - Roč. 7, (2019), č. 3, s. 8-13
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3042/12
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 74/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/98
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 346/16
  Dokazování v civilním řízení
  Nepřímé důkazy
  Důkazní prostředky
  Elektronický důkazní prostředek
  Hodnocení důkazů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.