Number of the records: 1  

Institut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře

 1. Main entry-name Lukášová, Marcela, (author)
  Title statementInstitut svolení poškozeného a jeho uplatnění nejen v judikatuře
  AnnotationČlánek pojednává o jedné z okolností vylučujících protiprávnost - institutu svolení poškozeného. Autorka poskytuje jeho odborný rozbor a zabývá se možnostmi jeho aplikace. Zejména se zaměřuje na problematické aspekty užití v medicínském právu a při sportu. Pozornost je také věnována analýze relevantní judikatury vyšších soudů a rovněž se dotýká otázky, zda je nutné mít tento institut výslovně uvedený v zákoně. Odkazy na judikaturu ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 1939/07; nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2006, sp. zn. I. ÚS 321/06; nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 2014, sp. zn. II. ÚS 2564/12.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 18, (2019), č. 3, s. 60-66
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1939/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 321/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2564/12
  Poškození
  Okolnosti vylučující protiprávnost
  Svolení poškozeného
  Lékařská péče
  Sport
  Judikatura
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1