Number of the records: 1  

K některým aspektům novel exekučního řádu a občanského soudního řádu

 1. Main entry-name Molák, Stanislav, (author)
  Title statementK některým aspektům novel exekučního řádu a občanského soudního řádu
  AnnotationAutor v textu zmiňuje novely právních předpisů z roku 2017 s dopadem pro exekuční řízení. Objasňuje příčiny úpravy, očekávanou aplikační praxi a výklad s důrazem na intertemporální působnost. Jde o novelu zákona o advokacii, zákona č. 258/2017 Sb., proti zneužívání označení soudní exekutor a exekutorský úřad. Novelu občanského soudního řádu zákonem č. 291/2017 Sb. zakotvující novou preferovanou skupinu pohledávek při rozvrhu výtěžku dražby; konkrétně pohledávky společenství vlastníků. A konečně i o novelu exekučního řádu zákonem č. 298/2017 Sb. rozšiřující užití exekuce pozastavením řidičského oprávnění i pro případy vymáhání výživného pro zletilé studující děti do 26 let. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2006, sp. zn. II. ÚS 512/05; nález Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2007, sp. zn. Pl. ÚS 38/06; nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2005, sp. zn. II. ÚS 444/03; nález Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2005, sp. zn. II. ÚS 37/04; nález Ústavního soudu ze dne 22. 11. 2004, sp. zn. I. ÚS 287/04; nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2004, sp. zn. I. ÚS 344/04; nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2005, sp. zn. IV. ÚS 178/04.
  In Komorní listy. - Roč. 11, (2019), č. 2, s. 17-21
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 512/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 38/06
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 444/03
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 37/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 287/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 344/04
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 178/04
  Exekuční řád
  Občanský soudní řád
  Novelizace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1