Number of the records: 1  

Žaloby na určení vlastnického práva státu podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi

 1. Main entry-name Novák, Marek, (author)
  Title statementŽaloby na určení vlastnického práva státu podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi
  AnnotationMajetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi podle zákona č. 428/2012 Sb. je založeno na vydání části původního církevního majetku a vyplacení finančního vypořádání. Vychází ze zásady, že se vydává pouze majetek státu, nikoli třetích osob. Přesto zákonodárce ve zvláštních případech umožnil, aby církevní právnické osoby podávaly žaloby proti fyzickým osobám, právnických osobám i obcím. Autor se podrobně zaměřuje na tyto případy, zohledňuje existující judikaturu Nejvyššího soudu a Ústavního soudu i politické reakce. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 2. 2005, sp. zn. II. ÚS 528/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 4. 2017, sp. zn. III. ÚS 2918/16; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2005, sp. zn. Pl. ÚS-st. 22/05; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 9/07; nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 10/13; nález Ústavního soudu ze dne 21. 6. 2017, sp. zn. III. ÚS 1862/16; nález Ústavního soudu ze dne 22. 6. 2017, sp. zn. I. ÚS 349/17; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. III. ÚS 1594/16; nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2011, sp. zn. I. ÚS 2166/10; nález Ústavního soudu ze dne 22. 5. 2018, sp. zn. II. ÚS 2640/17.
  In Revue církevního práva. - Roč. 25, (2019), č. 2, s. 63-80
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 528/02
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 2918/16
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 22/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 9/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1862/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 349/17
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1594/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2166/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2640/17
  Restituce
  Církev
  Katastr nemovitostí
  Převod vlastnického práva
  Absolutní neplatnost
  Dobrá víra
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.