Number of the records: 1  

GDPR a správní řád

 1. Main entry-name Mates, Pavel, 1947- (author)
  Title statementGDPR a správní řád
  Another responsib. Lechner, Tomáš, (author)
  AnnotationAutoři se zabývají rozborem dopadů právní úpravy ochrany osobních údajů v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES1 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) na správní řízení. Pozornost je věnována zejména problematice zpracování osobních údajů při identifikaci dotčených osob, v souvislosti s podáním, doručováním, dokazováním a vedením spisu v návaznosti na povinnosti plynoucí též ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. Autoři dovozují, že implementace obecného nařízení o ochraně osobních údajů by neměla přinést pro aplikační praxi v oblasti správního řízení žádné významnější problémy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 38/02; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2001, sp. zn. III. ÚS 35/01.
  In Správní právo. - Roč. 52, (2019), č. 2, s. 96-106
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 38/02
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 35/01
  Ochrana osobních údajů
  Správní řád
  Správní řízení
  Identifikace osob
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.