Number of the records: 1  

Náhrada škody. Ztráta pohledávky. Příčinná souvislost

 1. Title statementNáhrada škody. Ztráta pohledávky. Příčinná souvislost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 8. 2017, sp. zn. 25 Cdo 3285/2015
  AnnotationPříčinná souvislost jako jeden z nezbytných předpokladů odpovědnosti za škodu je tedy dána tehdy, je-li škoda podle obvyklého (přirozeného) chodu věcí i obecné zkušenosti, respektive poznatků adekvátním následkem protiprávního úkonu či škodní události. Bezprostřední příčinou, bez níž by nedošlo ke vzniku škody v podobě ztráty žalobcovy pohledávky z nevrácené kupní ceny za spoluvlastnický podíl, který v důsledku neplatnosti převodní smlouvy nenabyl, byla platební neschopnost a zánik jeho smluvního partnera. Vydání spoluvlastnického podílu státem v restituci neoprávněné osobě, po němž následovala série dalších převodů, je natolik věcně i časově vzdáleno od vzniku škody, že škodu již nelze považovat za adekvátní následek tohoto jednání. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2007, sp. zn. I. ÚS 312/05; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 1993, sp. zn. II. ÚS 75/93.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 23, (2019), č. 2, s. 73-78
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 312/05
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 75/93
  Náhrada škody
  Odpovědnost za škodu
  Pohledávky
  Příčinná souvislost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.