Number of the records: 1  

Nájem bytu, ochrana vlastnictví

 1. Title statementNájem bytu, ochrana vlastnictví : rozsudek velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 13. 12. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1042/2017
  AnnotationVýše náhrady za omezení vlastnického práva v případě regulace nájemného by měla být zásadně totožná s rozdílem mezi obvyklým (tržním) a regulovaným nájemným, na které měl pronajímatel nárok podle tehdejší protiústavní úpravy. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 2062/14; nález Ústavního soudu ze dne 6. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 643/04; nález Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2011, sp. zn. I. ÚS 2216/09; nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 2062/14; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2009, sp. zn. Pl. ÚS-st. 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 20/05.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 71, (2019), č. 2, s. 320-327
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2062/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 643/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2216/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2062/14
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 27/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 20/05
  Nájem bytu
  Ochrana vlastnictví
  Omezení vlastnických práv
  Regulace nájemného
  Náhrada za omezení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1