Number of the records: 1  

Vnitrostátní soudy a způsoby argumentace judikaturou ESLP

 1. Main entry-name Petrov, Jan, 1981- (author)
  Title statementVnitrostátní soudy a způsoby argumentace judikaturou ESLP
  AnnotationVnitrostátní soudy jsou významnými aktéry pro implementaci judikatury ESLP na národní úrovni. V debatách o budoucnosti štrasburského systému jsou vkládány naděje právě do vnitrostátních soudů a jejich způsobilosti pozitivně přispět k efektivitě a legitimitě systému založeného Evropskou úmluvou. Vnitrostátní soudy jsou však poměrně autonomními aktéry, v jejichž rozhodovací činnosti běžně dochází k prolínání vnitrostátní a mezinárodněprávní argumentace. Ve výsledku tak vnitrostátní soudci pracují se štrasburskou judikaturou různými způsoby s různými důsledky pro efektivitu Úmluvy a ESLP. Autor ve svém textu nabízí přesnější představu o tom, jakým způsobem vnitrostátní soudy s judikaturou ESLP ve skutečnosti nakládají a jaké to má důsledkdy pro štrasburský systém. S využitím řady příkladů z rozhodovací praxe českých vrcholných soudů představuje klasifikaci argumentace judikaturou ESLP ze strany vnitrostátních soudů, která je v budoucnu použitelná pro empirickou analýzu. Autor ukazuje, že soudy používají široké spektrum způsobů argumentace judikaturou ESLP, které se štěpí na otázkách: 1. adresáta štrasburských rozsudků, 2. stupně následování ESLP, 3. intenzity vlivu štrasburských závěrů na rozhodnutí vnitrostátního soudu a 4. různých právních technik použití judikatury ESLP. Autor současně spojuje identifikované způsoby používání judikatury ESLP s debatami o efektivitě ESLP a zpřesňuje tak obraz o významu vnitrostátních soudů pro budoucnost štrasburského systému. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 10. 2013, sp. zn. I. ÚS 2886/13; nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 3196/12; nález Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1565/14; nález Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 3626/13; nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 3436/14; nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 5/12; nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2006, sp. zn. I. ÚS 310/05; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. II. ÚS 604/02; nález Ústavního soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. IV. ÚS 4397/12; nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2006, sp. zn. I. ÚS 310/05; usnesení Ústavního soudu ze dne 29. 5. 2007, sp. zn. I. ÚS 1207/07; nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 45/04; nález Ústavního soudu ze dne 27. 10. 2015, sp. zn. I. ÚS 860/15.
  In Právník. - Roč. 158, (2019), č. 2, s. 163-181
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2886/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3196/12
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1565/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3626/13
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3436/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 310/05
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 604/02
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 4397/12
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 310/05
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1207/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 45/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 860/15
  Evropský soud pro lidská práva
  Judikatura ESLP
  Implementace judikatury
  Právní argumentace
  Mezinárodní právo
  Vztah vnitrostátního a mezinárodního práva
  Vztah vnitrostátních a mezinárodních soudů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.