Number of the records: 1  

Čtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR

 1. Main entry-name Pekařová, Lenka, (author)
  Title statementČtvrtletní výběr judikatury Ústavního soudu ČR : (IV. Q/2018)
  AnnotationAutorka informuje o několika nálezech Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 24/17 související s výjimkami ze zákazu jiné výdělečné činnosti příslušníků bezpečnostních sborů; nález Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 2546/18 související s důvodem pro obnovu řízení; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 související s podílovým spoluvlastnictvím a užíváním společné věci bez právního důvodu; nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2018, sp. zn. III. ÚS 4072/17 související s nesprávným hodnocením podmínek pro nařízení předběžného opatření (společnost Uber B. V.); nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 42/18, který se týkal obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a zlepšení vzhledu města (tzv. sedací vyhláška); nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. II. ÚS 3040/16 k ústavně konformnímu výkladu ustanovení § 229 odst. 1 písm. c) občanského soudního řádu v řízení o žalobě pro zmatečnost (jednání v duševní poruše). Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 10. 2016, sp. zn. II. ÚS 2062/14; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2018, sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18; nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2006, sp. zn. II. ÚS 471/05; nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2011, sp. zn. II. ÚS 2919/10; nález Ústavního soudu ze dne 10. 10. 2007, sp. zn. I. ÚS 383/05; nález Ústavního soudu ze dne 5. 11. 2018, sp. zn. III. ÚS 4072/17; nález Ústavního soudu ze dne 11. 12. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 42/18; nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. II. ÚS 3040/16.
  In Soudce. - Roč. 21, (2019), č. 2, s. 33-34
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2062/14
  Stanovisko pléna Ústavního soudu Pl. ÚS-st. 48/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 471/05
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2919/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 383/05
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 4072/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/18
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3040/16
  Bezpečnostní sbory
  Hasičský záchranný sbor
  Služební poměr
  Pracovněprávní vztahy
  Výpověď z pracovního poměru
  Obnova řízení
  Občanské soudní řízení
  Promlčení
  Podílové spoluvlastnictví
  Podíloví spoluvlastníci
  Užívání věci
  Předběžné opatření
  Silniční doprava
  Taxislužba
  Obecně závazné vyhlášky
  Veřejné prostranství
  Stavební prvky
  Regulace
  Občanský soudní řád
  Žaloba pro zmatečnost
  Duševní poruchy
  Osoby s duševní poruchou
  Jednání v duševní poruše
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.