Number of the records: 1  

Výživné a zájem na zajištění životní úrovně dítěte

 1. Main entry-name Lužná, Romana, (author)
  Title statementVýživné a zájem na zajištění životní úrovně dítěte
  AnnotationPro určení rozsahu výživného pro děti jsou rozhodující především odůvodněné potřeby oprávněného dítěte, jeho majetkové poměry, schopnosti, možnosti a majetkové poměry povinného. Životní úroveň dítěte má být zásadně shodná s životní úrovní rodičů, přičemž hledisko životní úrovně předchází hledisku odůvodněných potřeb dítěte. Pro výpočet výživného existují pomocné, právně nezávazné tabulky Ministerstva spravedlnosti, dle kterých se výše výživného odvozuje od výše platu povinného, při zohlednění věku dítěte. Tyto tabulky však pochopitelně nezohledňují specifické okolnosti každého případu. Soudům tedy je a musí být ponechán poměrně široký prostor pro jejich uvážení a zohlednění všech relevantních faktorů. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 18. 4. 2018, sp. zn. III. ÚS 2324/17; nález Ústavního soudu ze dne 16. 12. 2015, sp. zn. IV. ÚS 650/15; nález Ústavního soudu ze dne 10. 6. 2013, sp. zn. I. ÚS 4239/12; nález Ústavního soudu ze dne 16. 3. 2006, sp. zn. III. ÚS 511/05; nález Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2016, sp. zn. I. ÚS 1764/16.
  In Rodinné listy. - Roč. 8, (2019), č. 2, s. 21-28
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2324/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 650/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4239/12
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 511/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1764/16
  Výživné
  Výše výživného
  Nezletilé děti
  Péče o nezletilé děti
  Vyživovací povinnost
  Nejlepší zájem dítěte
  Životní úroveň
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.