Number of the records: 1  

Důsledky zamítnutí návrhu územního plánu zastupitelstvem obce

 1. Main entry-name Holubkovová, Hana, (author)
  Title statementDůsledky zamítnutí návrhu územního plánu zastupitelstvem obce : rozsudek KS v Praze z 15. 6. 2018, sp. zn. 43 A 34/2018
  AnnotationPrávní věta: Zamítne-li zastupitelstvo obce návrh územního plánu (změna územního plánu) ve smyslu § 54 odst. 3 StavZ, je proces přijímání (změny) územního plánu definitivně skončen. Zastupitelstvo nemůže revokací tohoto usnesení proces přijímání (změny) územního plánu obnovit a navázat na něj dalšími kroky předvídanými StavZ (například územní plán vydat nebo jej vrátit pořizovateli s pokyny k úpravě). Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 2. 10. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 5/02; nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 12/02.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 25, (2019), č. 1, s. 23-24
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 12/02
  Územní plánování
  Obec
  Obecní zastupitelstvo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.