Number of the records: 1  

Vedlejší intervence a opravné prostředky v civilním řízení

 1. Main entry-name Lavická, Petra, (author)
  Title statementVedlejší intervence a opravné prostředky v civilním řízení
  AnnotationČeská právní úprava umožňuje vedlejšímu intervenientovi podat odvolání za podmínek stanovených v § 203 občanského soudního řádu podat žalobu na obnovu řízení nebo žalobu pro zmatečnost. Ohledně přípustnosti dovolání bylo judikováno Nejvyšším soudem, že vedlejší intervenient není osobou oprávněnou k podání dovolání ve věci samé. Autorka se proto zabývá analýzou, zda tento závěr obstojí, a to také ve srovnání se zahraniční právní úpravou. Zaměřuje se rovněž na rozdělení výjimečné intervence na pravidelnou a výjimečnou. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 8. 12. 2004, sp. zn. I. ÚS 553/03.
  In Časopis pro právní vědu a praxi. - Roč. 27, (2019), č. 1, s. 85-94
  Edition on Another Medium Vedlejší intervence a opravné prostředky v civilním řízení
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 553/03
  Opravné prostředky
  Dovolání
  Odvolání
  Občanský soudní řád
  Civilní řízení
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLVedlejší intervence a opravné prostředky v civilním řízení (plný text v PDF)
  DatabaseArticles
  References (1) - ARTICLES
  article

  article

Number of the records: 1