Number of the records: 1  

Vázanost stran rozhodčí smlouvou v případě postoupení pohledávky

 1. Main entry-name Trapl, Vojtěch, 1946- (author)
  Title statementVázanost stran rozhodčí smlouvou v případě postoupení pohledávky
  AnnotationDo doby platnosti duální úpravy na základě obchodního i občanského zákoníku bylo postoupení pohledávky jako částečná změna smlouvy zdrojem možných námitek nedostatku pravomoci rozhodce nikoli ze strany postupníka jako právního nástupce postupitele, ale dlužníka, který se nemusel takovou změnou smlouvy cítit vždy vázán, zejména s poukazem na to, že výše uvedeným právním nástupnictvím není dotčen, takže bez jeho výslovného souhlasu účinnost rozhodčí doložky danou změnou smlouvy zanikla. Proto je třeba zkoumat, jak tento stav platná právní úprava změnila. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2012, sp. zn. III. ÚS 1624/12.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2019, č. 1, s. 22-24
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1624/12
  Rozhodčí smlouvy
  Rozhodčí doložky
  Postoupení pohledávky
  Pohledávka věřitele
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.