Number of the records: 1  

Přehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018

 1. Main entry-name Forejtová, Monika, (author)
  Title statementPřehled zásadní judikatury Ústavního soudu ČR v oblasti rodinného práva za rok 2018: : 1.
  Another responsib. Buriánová, Pavla, (author)
  Vnenk, Vladislav, (author)
  AnnotationAutoři se věnují shrnutí některých, jimi vybraných, rozhodnutí Ústavního soudu ČR, které dle jejich názoru mají bezesporu podstatný dopad do oblasti rodinného práva. Jedná se o nález ÚS sp. zn. II. ÚS 725/18, který se týká očkovací povinnosti a participačních práv dítěte ve sporu rodičů o jeho očkování; dále o nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 3749/17 související s porušením práv dítěte dodatečným odkladem povinné školní docházky z důvodu konfliktu rodičů; dále o nález ÚS sp. zn. IV. ÚS 827/18 související se zjišťováním názoru dítěte v případě sporu rodičů o volbě základní školy dítěte nastupujícího povinnou školní docházku. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 10. 2018, sp. zn. II. ÚS 725/18; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3749/17; nález Ústavního soudu ze dne 19. 1. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 16/09; nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18; nález Ústavního soudu ze dne 27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 19/14; nález Ústavního soudu ze dne 26. 3. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 42/02.
  In Rodinné listy. - Roč. 8, (2019), č. 1, s. 20-27
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 725/18
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3749/17
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 16/09
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 827/18
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/02
  Očkování
  Povinné očkování
  Práva dítěte
  Rozvod
  Péče o dítě
  Nejlepší zájem dítěte
  Právo na vzdělání
  Vzdělání
  Rodiče a děti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.