Number of the records: 1  

Axiomy v právní argumentaci

 1. Main entry-name Madej, Martin, (author)
  Title statementAxiomy v právní argumentaci : dvousečná zbraň v rukou orgánů aplikujících právo
  Another responsib. Horák, Filip, (author)
  AnnotationAutoři se zaměřují na pojem axiom definovaný jako dále nedokazované tvrzení, jehož správnost se pouze a priori předpokládá. Usuzují, že ačkoliv se o axiomech hovořilo a hovoří převážně v exaktních vědách, nacházejí ony své místo také v právu, zejména v odůvodnění soudních rozhodnutí. Kdykoliv totiž soudce rezignuje na odůvodnění svého skutkového (např. domácí porody jsou nebezpečnější než porody v nemocnicích) nebo právního (např. právo na lidskou důstojnost je neomezitelné) závěru, můžeme striktně vzato hovořit o argumentaci s užitím axiomů, tedy axiomatické argumentaci. Aniž by užívání axiomů hodnotili, analyzují autoři některá takto odůvodněná rozhodnutí českých soudů. Teprve po klasifikaci axiomů a jejich odlišení od notoriet uvažují autoři o axiomech v kontextu zákazu soudní libovůle a právního formalismu a upozorňují na některé negativní dopady, které axiomatická argumentace přináší. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10; nález Ústavního soudu ze dne 26. 9. 2013, sp. zn. III. ÚS 3333/11; nález Ústavního soudu ze dne 20. 12. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 3/14; nález Ústavního soudu ze dne 18. 1. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 57/10; nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2013, sp. zn. I. ÚS 4457/12; nález Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2014, sp. zn. III. ÚS 3255/13; nález Ústavního soudu ze dne 17. 6. 2004, sp. zn. IV. ÚS 37/03; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2014, sp. zn. III. ÚS 2253/13; nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 2844/14; nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2732/15; nález Ústavního soudu ze dne 18. 9. 2014, sp. zn. III. ÚS 3101/13; nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2014, sp. zn. IV. ÚS 2265/13; nález Ústavního soudu ze dne 9. 10. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 15/96; nález Ústavního soudu ze dne 30. 3. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 2/10; nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2005, sp. zn. IV. ÚS 412/04; nález Ústavního soudu ze dne 13. 11. 2012, sp. zn. I. ÚS 563/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 10. 2017, sp. zn. I. ÚS 2623/17; nález Ústavního soudu ze dne 1. 11. 2016, sp. zn. II. ÚS 2230/16.
  In Jurisprudence. - Roč. 27, (2018), č. 5, s. 29-42
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/10
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3333/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 57/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4457/12
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3255/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 37/03
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2253/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2844/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2732/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3101/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2265/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/10
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 412/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 563/11
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2623/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2230/16
  Právní argumentace
  Judikatura
  Odůvodnění
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.