Number of the records: 1  

Rozpouštění politických stran

 1. Main entry-name Kovalovský, Ondřej, (author)
  Title statementRozpouštění politických stran
  AnnotationAutor se zabývá tématem rozpouštění politických stran, které se na první pohled může zdát neaktuální a nedůležité, ale momentální situace na zahraniční i domácí politické scéně ukazuje, že je tomu právě naopak. Cílem je popsat a analyzovat podmínky pro rozpuštění politických stran z pohledu ESLP a také z pohledu NSS. V první části textu jsou analyzovány rozhodnutí ESLP, v nichž stanovil podmínky, za kterých je možné politickou stranu rozpustit. Ve druhé části jsou rozebírána jediná dvě rozhodnutí NSS o rozpuštění politické strany, kde tento soud upravil podmínky pro oblast českých politických stran. V závěru autor polemizuje s trendem rozhodování ESLP ve vztahu ke komunistické ideologii a její možné nebezpečnosti pro demokratický právní stát. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2006, sp. zn. I. ÚS 310/05; nález Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93; nález Ústavního soudu ze dne 18. 10. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 26/94; usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 13/10.
  In Acta Iuridica Olomucensia. - Vol. 13 (2018), no. 1, s. 80-99
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 310/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 26/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/13
  Politické strany
  Rozpuštění politické strany
  Evropský soud pro lidská práva
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Nejvyšší správní soud
  Dělnická strana
  Komunismus
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.