Number of the records: 1  

Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži I

 1. Main entry-name Ondrejová, Dana, 1980- (author)
  Title statementPřiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži I. : podstata, funkce a nepeněžitá podoba přiměřeného zadostiučinění
  AnnotationAutorka se zabývá podstatou institutu přiměřeného zadostiučinění v nekalé soutěži, zejména otázkou, zda je nezbytné prokazovat vznik nemajetkové újmy u soudu, zda je možné požadovat přiměřené zadostiučinění v případě, že je těžko prokazatelný vznik majetkové újmy (její výše), zda je nutné prokazovat zavinění rušitele, koho tíží důkazní břemeno, je-li žalobcem spotřebitel, funkcemi přiměřeného zadostiučinění, možnostmi soudu odchýlit se od požadovaného textu omluvy, zda plní kompenzační funkci omluva přiznaná soudem po sedmi letech od jejího zveřejnění či zda lze nepeněžitou podobu přiměřeného zadostiučinění považovat za určitý druh "peněžité" sankce. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 6. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 1586/09.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2018, č. 12, s. 23-28
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1586/09
  Nekalá soutěž
  Přiměřené zadostiučinění
  Nemajetková újma
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1