Number of the records: 1  

Přiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži II

 1. Main entry-name Ondrejová, Dana, 1980- (author)
  Title statementPřiměřené zadostiučinění v nekalé soutěži II. : peněžitá podoba přiměřeného zadostiučinění
  AnnotationText navazuje na první část publikovanou v Bulletinu advokacie č. 12/2018 a věnuje se problematice peněžité podoby přiměřeného zadostiučinění v nekalé soutěži. Autorka se zabývá kritérii pro jeho přiznání dovozenými judikaturou, otázkou, zda lze zohledňovat také majetková kritéria, "sazbami" přiměřeného zadostiučinění v české i slovenské judikatuře, a dalšími otázkami, které je potřeba zvažovat v žalobách požadujících přiměřené zadostiučinění. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 21. 7. 2015, sp. zn. II. ÚS 3717/14; nález Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2015, sp. zn. II. ÚS 3664/14; nález Ústavního soudu ze dne 16. 7. 2013, sp. zn. IV. ÚS 1630/11.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2019, č. 1, s. 13-17
  Subj. Headings Ústavní soud 2019
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3717/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3664/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 1630/11
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1586/09
  Nekalá soutěž
  Přiměřené zadostiučinění
  Nemajetková újma
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1