Number of the records: 1  

K odůvodnění správních a soudních rozhodnutí

 1. Main entry-name Balík, Stanislav, 1956- (author)
  Title statementK odůvodnění správních a soudních rozhodnutí
  AnnotationÚkolem správních soudů není zajišťovat účastníkům vždy a po všech stránkách bezvadná správní rozhodnutí, nýbrž ochránit je před hmotněprávními pochybeními správních orgánů a před takovými vadami správního řízení, které by ve svém důsledku mohly mít vliv na hmotněprávní postavení účastníků. Na jedné straně je pravda, že jakékoli písemně vyhotovené rozhodnutí veřejné moci - ať moci výkonné, nebo moci soudní, ať v prvním stupni, nebo v nejvyšší instanci - by mělo splňovat stejná základní kritéria srozumitelnosti, přehlednosti, určitosti a vykonatelnosti. Na druhé straně nelze realisticky očekávat, že rozhodnutí zejména správního orgánu prvního stupně, leckdy vypracované úředníkem, který ani nemá právní vzdělání, bude svou podobou, formální úrovní a obsahovou pečlivostí srovnatelné s rozhodnutím nejvyšší soudní instance, na jehož koncipování se obvykle podílí několik právně vzdělaných osob. Zejména vysoké soudy tíhnou k tomu obohacovat své poměrně jednoduché právní závěry o obšírné exkursy teoretického charakteru, které ani nemusejí být pro věc vždy potřebné. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 2330/18.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2018, č. 11, s. 54-55
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2330/18
  Správní rozhodnutí
  Rozhodnutí správních orgánů
  Soudní rozhodnutí
  Odůvodnění
  Povinnost řádného odůvodnění
  Správní soudnictví
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1