Number of the records: 1  

Odpovědnost advokáta, který žádá po klientovi, aby soudu předložil vědomě nepravdivé či zavádějící důkazy

 1. Main entry-name Rázková, Renata, (author)
  Title statementOdpovědnost advokáta, který žádá po klientovi, aby soudu předložil vědomě nepravdivé či zavádějící důkazy : nález Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 644/18
  AnnotationPokud se jednotlivec rozhodne, že nebude před soudy uvádět vědomě nepravdivé či zavádějící informace ani předkládat takové důkazy, jeho jednání podléhá ochraně podle čl. 2 odst. 3 LZPS (právo jednotlivce na svobodné jednání). Za takové jednání nemohou soudy jednotlivce sankcionovat ani jakkoliv zhoršovat jeho právní postavení, protože zákon takové negativní důsledky nestanoví ani nemůže stanovit. Rozhodnutí klienta, že se nebude řídit pokyny advokáta a nebude se podílet na předkládání nepravdivých důkazů soudům, je ústavně chráněným projevem práva tohoto jednotlivce na svobodné jednání dle čl. 2 odst. 3 LZPS. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 17. 8. 2018, sp. zn. II. ÚS 644/18; nález Ústavního soudu ze dne 12. 4. 2016, sp. zn. I. ÚS 2315/15; nález Ústavního soudu ze dne 13. 5. 2014, sp. zn. II. ÚS 3764/12; nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2008, sp. zn. III. ÚS 1076/07; nález Ústavního soudu ze dne 29. 1. 2007, sp. zn. IV. ÚS 787/06; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2004, sp. zn. I. ÚS 167/04; nález Ústavního soudu ze dne 13. 4. 2004, sp. zn. I. ÚS 43/04; nález Ústavního soudu ze dne 7. 12. 2004, sp. zn. I. ÚS 670/02; nález Ústavního soudu ze dne 24. 7. 2004, sp. zn. I. ÚS 557/05; nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2012, sp. zn. I. ÚS 770/11; nález Ústavního soudu ze dne 18. 7. 2013, sp. zn. IV. ÚS 457/10; nález Ústavního soudu ze dne 26. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2124/14; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15; nález Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2016, sp. zn. I. ÚS 848/16; nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2007, sp. zn. II. ÚS 789/06; nález Ústavního soudu ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94; nález Ústavního soudu ze dne 26. 9. 1996, sp. zn. III. ÚS 176/96; nález Ústavního soudu ze dne 9. 4. 2008, sp. zn. I. ÚS 1589/07; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2009, sp. zn. II. ÚS 289/06; nález Ústavního soudu ze dne 22. 9. 2009, sp. zn. III. ÚS 961/09; nález Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2017, sp. zn. III. ÚS 1167/17; nález Ústavního soudu ze dne 4. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1041/14; nález Ústavního soudu ze dne 10. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1895/14.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2018, č. 11, s. 48-53
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 644/18
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 2315/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3764/12
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1076/07
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 787/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 167/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 43/04
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 670/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 557/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 770/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 457/10
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2124/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 190/15
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 848/16
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 789/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 84/94
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 176/96
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1589/07
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 289/06
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 961/09
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1167/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1041/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1895/14
  Advokáti
  Chování advokáta
  Advokátní etika
  Důkazní prostředky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1