Number of the records: 1  

K výkladu § 14a rozpočtových pravidel při přeměně příjemce dotace rozdělením odštěpením

 1. Main entry-name Valúšek, Lukáš, (author)
  Title statementK výkladu § 14a rozpočtových pravidel při přeměně příjemce dotace rozdělením odštěpením
  AnnotationAutor zdůvodňuje, proč je výklad (zastávaný kupř. Ministerstvem průmyslu a obchodu) neumožňující posouzení důsledků rozdělení odštěpením podle § 14a rozpočtových pravidel nesprávný a proč by i tito poskytovatelé dotací měli i v těchto případech postupovat v souladu s rozpočtovými pravidly. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 5. 12. 2012, sp. zn. IV. ÚS 444/11; nález Ústavního soudu ze dne 17. 12. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 33/97.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2018, č. 11, s. 37-39
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 444/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/97
  Rozpočtová pravidla
  Dotace
  Obchodní korporace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.