Number of the records: 1  

Držba. Plody věci

 1. Title statementDržba. Plody věci : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2017, sp. zn. 22 Cdo 4694/2016
  AnnotationPrávní věta: Jestliže oprávněný držitel při řádném hospodaření s věcí těžil její plody a má povinnost je vlastníkovi vydat nebo poskytnout mu jejich peněžní náhradu, pak si může od nároků vlastníka uvedených v § 131 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb. odpočítat to, co účelně vynaložil na těžení plodů a podle okolností věci i na jejich prodej. Odkaz na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 29. 12. 2009, sp. zn. IV. ÚS 42/09.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 22, (2018), č. 11, s. 817-824
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 42/09
  Držba
  Cizí věc
  Věci v právním smyslu
  Plody věci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1