Number of the records: 1  

Porušení zákona oklikou

 1. Main entry-name Eliáš, Karel, 1955- (author)
  Title statementPorušení zákona oklikou : fraus legis facta v civilním právu
  AnnotationAutor se v kontextu historické a regionální komparace zabývá problematikou obcházení zákona v obecném právu občanském se zřetelem k českému a slovenskému právu. Poukazuje na to, že se v databázích rozhodnutí českých a slovenských soudů vyskytuje několik tisíc rozhodnutí, jež se dotýkají problematiky obcházení zákona, ať již významně, anebo jen okrajově. Na uvedeném základě se v článku dospívá k několika závěrům. Obcházení zákona je dílčím projevem zneužití práva. Jako takové je v některých občanských zákonících evropských států výslovně zakázáno. Formulace takového zákazu má nejrůznější příčiny (kulturní, politické, ideologické apod.). Ale i v případech, kdy výslovný zákaz není upraven, nebrání to zneužití práva a obcházení zákona sankcionovat jako protiprávní čin, pokud chápeme právo funkcionálně a ne formalisticky. Autor podrobně rozebírá některé soudní případy a upozorňuje na riziko spočívající v zaměňování smyslu a účelu zákona za názory etické, sociální nebo politické, jež v samotném zákoně nemají oporu. Jiná otázka je, zdali nadprodukce právní regulace moderní doby a míra omezování individuální svobody sama negeneruje mj. také tendence k obcházení hypertrofovaných kogentních norem. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 1. 4. 2003, sp. zn. II. ÚS 119/01; nález Ústavního soudu ze dne 3. 1. 2017, sp. zn. II. ÚS 3646/13; nález Ústavního soudu ze dne 12. 3. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 83/06; nález Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. III. ÚS 3900/12; nález Ústavního soudu ze dne 13. 6. 2016, sp. zn. I. ÚS 3964/14; nález Ústavního soudu ze dne 22. 2. 1995, sp. zn. II. ÚS 42/94; nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 15/01; nález Ústavního soudu ze dne 24. 4. 2006, sp. zn. IV. ÚS 319/05; nález Ústavního soudu ze dne 25. 7. 2017, sp. zn. I. ÚS 34/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2011, sp. zn. IV. ÚS 66/11; nález Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 17/09; usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2014, sp. zn. II. ÚS 1471/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 4. 3. 1999, sp. zn. III. ÚS 403/98.
  In Právník. - Roč. 157, (2018), č. 11, s. 897-921
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 119/01
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 3646/13
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 83/06
  Nález ústavního soudu III. ÚS 3900/12
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3964/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 42/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/01
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 319/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 34/17
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 66/11
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 17/09
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1471/14
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 403/98
  Autonomie vůle
  Zneužití práva
  Obcházení zákona
  Právní formalismus
  Právní regulace
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.