Number of the records: 1  

Prosazení superficiální zásady u staveb zřízených před 1. 1. 2014 ve spoluvlastnictví

 1. Main entry-name Pekařová, Anna, (author)
  Title statementProsazení superficiální zásady u staveb zřízených před 1. 1. 2014 ve spoluvlastnictví
  AnnotationČeské občanské právo prošlo v oblasti věcných práv zásadní změnou, konkrétněji ve vztahu k věcem nemovitým. Soukromé právo se navrátilo k respektování principu majícího původ v dobách starověkého Říma - superficies solo cedit (povrch ustupuje půdě) i ve vztahu ke stavbám. Po období přesahujícím šedesát let se tedy do českého občanského práva vrací pravidlo, podle něhož jsou stavby zásadně součástí pozemku, na němž jsou vystavěny. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2003, sp. zn. I. ÚS 137/03; nález Ústavního soudu ze dne 8. 4. 2004, sp. zn. I. ÚS 244/03; nález Ústavního soudu ze dne 23. 5. 2017, sp. zn. Pl. ÚS 10/16.
  In Soukromé právo. - Roč. 22, (2018), č. 11, s. 25-28
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 137/03
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 244/03
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/16
  Superficiální zásada
  Stavba
  Spoluvlastnictví
  Právo stavby
  Občanský zákoník 2014
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.