Number of the records: 1  

Porušení závazkového práva jako jednočinný souběh až tří deliktů (delikt závazkový, delikt nekalé obchodní praktiky a delikt nekalé soutěže)

 1. Main entry-name Ondrejová, Dana, 1980- (author)
  Title statementPorušení závazkového práva jako jednočinný souběh až tří deliktů (delikt závazkový, delikt nekalé obchodní praktiky a delikt nekalé soutěže)
  AnnotationPrávní praxe opomíjí možnost kvalifikace porušení závazkového práva ze strany podnikatele vůči spotřebiteli současně jako závazkový delikt, delikt nekalé obchodní praktiky i nekalé soutěže. Autorka se ve svém článku zabývá hmotněprávními i procesněprávními aspekty takové kvalifikace, zohledňuje judikatorní i doktrinální názory české i zahraniční. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 25. 3. 2004, sp. zn. II. ÚS 83/03; nález Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2016, sp. zn. II. ÚS 2732/15.
  In Obchodněprávní revue. - Roč. 10 (2018), č. 11-12, s. 305-315
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 83/03
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2732/15
  Závazkové právo deliktní
  Jednočinný souběh
  Delikty
  Nekalé obchodní praktiky
  Nekalá soutěž
  Podnikatelé
  Spotřebitel
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1