Number of the records: 1  

Požadavky na odůvodnění soudních rozhodnutí v případech skutkového odlišení (distinguishing)

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementPožadavky na odůvodnění soudních rozhodnutí v případech skutkového odlišení (distinguishing) : nález ÚS z 15. 8. 2018, sp. zn. I. ÚS 3755/17
  AnnotationPožadavek předvídatelnosti a vnitřní bezrozpornosti právního řádu se netýká pouze formulací právních norem, ale směřuje i na judikaturu vrcholných soudů. Judikaturní řešení má vést ve skutkově podobných situacích ke stejným výsledkům, a pokud tomu tak není, musejí soudy velmi přesvědčivě vysvětlit, v čem jsou řešené sitauce skutkově odlišné. Ústavně garantovaný požadavek náležitého odůvodnění soudních rozhodnutí v případě existence dřívější judikatury v obdobných věcech vyžaduje víc než jen strohé konstatování, že projednávaná věc se od předchozí judikatury skutkově liší. Pro naplnění požadavků spravedlivého procesu musejí být srovnávané případy řádně skutkově odlišeny a toto odlišení musí být náležitě odůvodněno. Neodůvodněným skutkovým odlišením obdobných věcí především nelze obcházet případnou povinnost předložit věc rozšířenému senátu NSS v případě odklonu od existující judikatury. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2018, sp. zn. I. ÚS 3755/17.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 24, (2018), č. 10, s. 319
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3755/17
  Soudní rozhodnutí
  Odůvodnění
  Skutková podstata trestných činů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.