Number of the records: 1  

Společnost s ručením omezeným

 1. Title statementSpolečnost s ručením omezeným : usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016
  AnnotationPrávní věta: Právní úprava převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným není součástí práva upravujícího postavení osob ve smyslu § 1 odst. 2 o. z. Společníci se mohou ve společenské smlouvě odchýlit od pravidla vyjádřeného v § 207 odst. 1 z. o. k. i tak, že převod podílu na jiného společníka zcela vyloučí. Vyloučí-li současně i převod podílu na třetí osobu (§ 208 z. o. k.), bude podíl ve společnosti s ručením omezeným zcela nepřevoditelný. Související judikatura ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. IV. ÚS 37/02; nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. IV. ÚS 560/08.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 70, (2018), č. 10, s. 1963-1971
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 37/02
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 560/08
  Společnost s ručením omezeným
  Členský podíl
  Společenská smlouva
  Společníci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1