Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví v soudním řízení: Rozdělení věci mezi účastníky v poměru neodpovídajícím jejich podílům. Rozdělení souboru samostatných věcí a procesní souvislosti. Rozdělení stavby, společná zeď a služebnost opory cizí stavby. Stanovisko stavebního úřadu a orgánu státní památkové péče k rozdělení stavby. K předpokladům nařízení prodeje společné věci ve veřejné dražbě. Podjatost znalce, sídlícího v budově ve vlastnictví účastníka

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví v soudním řízení: Rozdělení věci mezi účastníky v poměru neodpovídajícím jejich podílům. Rozdělení souboru samostatných věcí a procesní souvislosti. Rozdělení stavby, společná zeď a služebnost opory cizí stavby. Stanovisko stavebního úřadu a orgánu státní památkové péče k rozdělení stavby. K předpokladům nařízení prodeje společné věci ve veřejné dražbě. Podjatost znalce, sídlícího v budově ve vlastnictví účastníka : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 30. 5. 2018, sp. zn. 22 Cdo 837/2018
  AnnotationJestliže držba byla způsobilá k tzv. mimořádnému vydržení, nicméně k tomu nedošlo proto, že občanský zákoník č. 40/1964 Sb. tuto možnost neznal a úprava v novém občanském zákoníku není dosud použitelná, pak, jsou-li ve věci další, z hlediska dobrých mravů specifické skutečnosti, je třeba při komplexním posouzení oprávněnosti držby a vydržení podle občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. tuto skutečnost brát do úvahy. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 8. 2006, sp. zn. III. ÚS 268/06; usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 6. 2010, sp. zn. IV. ÚS 1326/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 2. 5. 2016, sp. zn. II. ÚS 498/16.
  In Právní rozhledy. - Roč. 26, (2018), č. 20, s. 716-719
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 268/06
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 1326/10
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 498/16
  Spoluvlastnictví
  Vypořádání spoluvlastnictví
  Zrušení spoluvlastnictví
  Stavba
  Služebnosti
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.