Number of the records: 1  

Ústavní identita České republiky

 1. Main entry-name Kosař, David, 1979- (author)
  Title statementÚstavní identita České republiky
  Another responsib. Vyhnánek, Ladislav, 1984- (author)
  AnnotationAutoři předkládají novou konceptualizaci české ústavní identity. Nejprve identifikují užší a širší verze "právní" ústavní identity, které vycházejí z judikatury ÚS ke klauzuli věčnosti (užší verze) z ústavněprávní doktríny (širší verze), a rovněž "lidovou" ústavní identitu, jež se opírá primárně o tradiční narativy týkající se formativních událostí v historii české státnosti, tak jak je vnímají čeští občané a jejich volení zástupci. Následně dospíváme k závěru, že zatímco zásadní střet mezi "právními" koncepcemi ústavní identity a právem EU je v dohledné době nepravděpodobný, rozkol mezi "právním" a "lidovým" pojetím ústavní identity představuje reálnou hrozbu, jež může mít zásadní důsledky pro český ústavní pořádek. Podle našeho názoru lze této hrozbě zabránit dvěma způsoby: "výchovou k občanství" skrze ústavní patriotismus či "povolením otěží politična" a posílením participace lidu na řešení ústavně-politických otázek. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 8. 2014, sp. zn. Pl. ÚS 2/14; nález Ústavního soudu ze dne 10. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 27/09; nález Ústavního soudu ze dne 29. 5. 1997, sp. zn. III. ÚS 31/97; nález Ústavního soudu ze dne 26. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 19/08; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 11/02; nález Ústavního soudu ze dne 21. 12. 1993, sp. zn. Pl. ÚS 19/93; nález Ústavního soudu ze dne 24. 1. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 42/2000; nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2002, sp. zn. Pl. ÚS 36/01; nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 1995, sp. zn. Pl. ÚS 14/94; nález Ústavního soudu ze dne 31. 1. 2012, sp. zn. Pl. ÚS 5/12; nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 50/04; nález Ústavního soudu ze dne 3. 5. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 66/04; nález Ústavního soudu ze dne 19. 5. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 14/14; nález Ústavního soudu ze dne 12. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 1012/10; nález Ústavního soudu ze dne 8. 1. 2009, sp. zn. II. ÚS 1009/08.
  In Právník. - Roč. 157, (2018), č. 10, s. 854-872
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 2/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 27/09
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 31/97
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/08
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 11/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 19/93
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 36/01
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/94
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/12
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 50/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 66/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 14/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1009/08
  Ústavní identita
  Klauzule věčnosti
  Konstitucionalismus
  Ústavní soud - ČR
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.