Number of the records: 1  

K principu subsidiarity trestní represe

 1. Main entry-name Rázková, Renata, (author)
  Title statementK principu subsidiarity trestní represe : nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2018, sp. zn. II. ÚS 1152/17
  AnnotationÚstavní soud, na rozdíl od obecných soudů, zastává názor, že posuzovaný skutek, za nějž byl stěžovatel odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, vzhledem ke všem popsaným specifickým okolnostem nedosahuje ani dolní hranice společenské škodlivosti, aby jej vůbec bylo možné považovat za trestný čin, natož za trestný čin, za nějž by měl být stěžovatel potrestán nepodmíněným trestem odnětí svobody. Stíhané jednání stěžovatele spočívalo pouze v tom, že jako automechanik, který provozuje autoservis jako osoba samostatně výdělečně činná v areálu garáží, kam není umožněn vjezd motorovým vozidlům umístěním zákazové značky, opravoval auta, která mu do areálu vozil vozidlem zn. Volkswagen Transporter s vlekem pro auta kolega, který má v tomtéž areálu také dílnu. Stěžovatel poté tato auta přemísťoval v rámci areálu výhradně za účelem jejich opravy, a to pouze z místa na místo v délce cca 10 až 15 metrů. I když je možné konstatovat, že k této činnosti potřeboval schopnosti, aby vozidla (jejich pohonné jednotky) mohla být uvedena do pohybu s využitím znalostí a schopností ovládat jejich motorické schopnosti, další schopnosti, jež řidič musí nabýt školením a zkušeností, pro které je vydáváno řidičské oprávnění, tedy znalost pravidel silničního provozu, k této činnosti v podstatě nepotřeboval. Přitom tyto znalosti jsou klíčové pro bezpečnost silničního provozu a jejich porušení či porušování bývá v podstatné míře důvodem pro zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2018, sp. zn. II. ÚS 1152/17; nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2014, sp. zn. I. ÚS 3113/13; usnesení Ústavního soudu ze dne 18. 3. 2003, sp. zn. Pl. ÚS 4/03; nález Ústavního soudu ze dne 10. 2. 2011, sp. zn. III. ÚS 2523/10; nález Ústavního soudu ze dne 31. 7. 2006, sp. zn. IV. ÚS 227/05; nález Ústavního soudu ze dne 12. 10. 2006, sp. zn. I. ÚS 69/06; nález Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2003, sp. zn. I. ÚS 558/01; nález Ústavního soudu ze dne 29. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 469/02; nález Ústavního soudu ze dne 22. 12. 2004, sp. zn. II. ÚS 372/03; nález Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2004, sp. zn. I. ÚS 4/04; nález Ústavního soudu ze dne 26. 11. 2009, sp. zn. III. ÚS 2042/08; nález Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2010, sp. zn. III. ÚS 722/09; nález Ústavního soudu ze dne 4. 8. 2010, sp. zn. II. ÚS 1098/10.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2018, č. 9, s. 51-54
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1152/17
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3113/13
  Usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 4/03
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2523/10
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 227/05
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 69/06
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 558/01
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 469/02
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 372/03
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4/04
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2042/08
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 722/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1098/10
  Trestní represe
  Subsidiarita trestní represe
  Trestná činnost
  Společenská škodlivost
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1