Number of the records: 1  

Objektivní arbitrabilita - možnosti rozhodčího řízení

 1. Main entry-name Horák, Pavel, 1975- (author)
  Title statementObjektivní arbitrabilita - možnosti rozhodčího řízení
  AnnotationArbitrabilita sporů, tedy posouzení, kdy se strany mohou dohodnout, že jejich spor rozhodne nikoli soud, ale rozhodce, je v současné době judikaturou řešena zejména pro oblast práv věcných, závazkových a některých korporátních. Autor se v textu věnuje jejich rozboru, výkladu předpokladů arbitrability i otázkám, před jejichž řešením praxe bude v budoucnu stát, např. v oblasti pracovněprávních sporů či již zmíněného korporátního práva. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. I. ÚS 1524/15.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2018, č. 9, s. 23-26
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1524/15
  Rozhodčí řízení
  Arbitrabilita
  Alternativní řešení sporů
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/wp-content/uploads/BA_9_2018_web.pdf
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.