Number of the records: 1  

Předběžné opatření a umístění dítěte v ústavním zařízení

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementPředběžné opatření a umístění dítěte v ústavním zařízení : nález ÚS z 19. 6. 2018, sp. zn. III. ÚS 1265/16
  AnnotationRozdělení rodiny v podobě oddělení rodičů a dětí je chápáno jako krajní možnost, k níž by mělo být přistoupeno až po náležitém zvážení, že jiná mírnější opatření na podporu rodiny by nebyla dostatečná. Jako mírnější opatření vystupující alternativně k prodloužení předběžného opatření, na jehož základě bylo dítě umístěno v ústavním zařízení (§ 460 odst. 1 ve spojení s § 452 ZŘS), může sloužit uplatnění některých z oprávnění, které ZSPO svěřuje orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Poukazuje-li rodič či dítě na konkrétní skutečnosti, ze kterých dovozuje, že místo prodloužení předběžného opatření, na jehož základě bylo dítě umístěno v ústavním zařízení, postačí využití některého z oprávnění orgánu sociálně-právní ochrany dětí, je povinností soudu se s touto argumentací vypořádat v odůvodnění svého rozhodnutí o dalším trvání předběžného opatření. Pokud tak soud neučiní, poruší právo účastníků řízení na soudní ochranu dle čl. 36 odst. 1 LPS. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 19. 6. 2018, sp. zn. III. ÚS 1265/16.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 24, (2018), č. 9, s. 280
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1265/16
  Předběžné opatření
  Rodiče a děti
  Ústavní péče
  Sociálně-právní ochrana dětí
  Právo na soudní ochranu
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.