Number of the records: 1  

Tzv. pravidlo desetinásobku kampeličky

 1. Main entry-name Husseini, Faisal (author)
  Title statementTzv. pravidlo desetinásobku kampeličky : nález ÚS z 10. 7. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 3/16
  AnnotationÚS zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé DrZál ve znění zákona č. 333/2014 Sb. Zákonem č. 333/2014 Sb. byl DrZál novelizován mimo jiné tak, že do § 3 odst. 4 byla s účinností od 1. 7. 2015 vložena věta: Souhrn zůstatků vkladů člena spojený s úrokem nebo obdobnou výhodou nesmí překročit desetinásobek souhrnu jeho splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu. V uvedené novele zákona o spořitelních a úvěrních družstvech upravil Parlament - na návrh vlády a z podnětu ČNB - celou řadu pravidel s cílem řešit narůstající nestabilitu v sektoru družstevních záložen (tzv. kampeliček), a to i prostřednictvím "pravidla desetinásobku", jež by mělo zvýšit zájem členů o hospodaření dané družstevní záložny; právě toto pravidlo považovala skupina senátorů za protiústavní. ÚS dospěl k závěru o ústavnosti napadené úpravy se závěrem, že má-li družstevní záložna efektivně plnit funkce, jež ji odlišují od bank na jedné straně a od nebankovních poskytovatelů úvěrů na straně druhé, není v rozporu s ústavním pořádkem, jestliže je zákonem požadováno důsledné naplňování členského principu takovým způsobem, aby byli členové družstevní záložny adekvátně motivováni ke skutečnému zájmu o její zdravé hospodaření. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 7. 2018, sp. zn. Pl. ÚS 3/16.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 24, (2018), č. 9, s. 278-279
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/16
  Spořitelní družstva
  Členství v družstvu
  Vklady
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1