Number of the records: 1  

Ilnseher gg. Deutschland (GK) (4.12.2018) Große Kammer, Bsw. Nr. 10211/12 und 27505/14

 1. Title statementIlnseher gg. Deutschland (GK) (4.12.2018) Große Kammer, Bsw. Nr. 10211/12 und 27505/14 : Zulässigkeit der therapeutisch ausgerichteten nachträglichen Sicherungsverwahrung : Art. 7 EMRK
  Translated titleRozsudek ESLP ze dne 4. 12. 2018, stížnosti č. 10211/12 a 27505/14, Ilnseher proti Německu Přípustnost následné zabezpečovací detence z terapeutických důvodů
  In Newsletter Menschenrechte. - Jhrg. 27, (2018), Heft 6, s. 526-532
  Subj. Headings Evropský soud pro lidská práva
  Německo
  Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
  Německé právo
  Německé trestní právo
  Evropské právo
  Zabezpečovací detence
  Detenční zařízení
  Vražda
  Osoby s duševní poruchou
  Násilná trestná činnost
  Sexuální delikty
  Osobní svoboda
  Nulla poena sine lege
  Právo na spravedlivý proces
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryRakousko
  LanguageGerman
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.