Number of the records: 1  

Smlouva o zprostředkování

 1. Main entry-name Pilík, Václav, 1984- (author)
  Title statementSmlouva o zprostředkování
  AnnotationSmlouva o zprostředkování je tradičním členem skupiny obstaravatelských smluv (v pojmosloví občanského zákoníku smluv příkazního typu). Mezi nimi je profilována jako relativně obecný a zároveň pružný nástroj k obstarávání kontraktační příležitosti pomocí zprostředkovatele. Využití nachází jak v obchodě, tak v dalších oblastech soukromoprávního styku; uzavřít ji lze v zásadě ohledně jakékoli zprostředkovávané smlouvy (pojmenované, nepojmenované, popř. smíšené). Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 8. 2005, sp. zn. IV. ÚS 314/05.
  In Právní rozhledy. - Roč. 26, (2018), č. 17, s. 573-581
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 314/05
  Smlouvy o zprostředkování
  Smluvní závazky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1