Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: K aktivní legitimaci k žalobě na zrušení služebnosti

 1. Main entry-name Králík, Michal, 1971- (author)
  Title statementNejvyšší soud České republiky: K aktivní legitimaci k žalobě na zrušení služebnosti : rozsudek Nejvyššího soudu České republiky z 27. 3. 2018, sp. zn. 22 Cdo 155/2018
  AnnotationOsobou aktivně legitimovanou k podání žaloby na zrušení služebnosti, zřízené úplným právním jednáním, pro změnu poměrů je i osoba ze služebnosti oprávněná. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 3. 2014, sp. zn. III. ÚS 2264/13.
  In Právní rozhledy. - Roč. 26, (2018), č. 15-16, s. 566-569
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2264/13
  Služebnosti
  Oprávněná osoba
  Aktivní legitimace
  Žaloba
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.