Number of the records: 1  

Odpovědnost státu za škodu, promlčení

 1. Title statementOdpovědnost státu za škodu, promlčení : usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 31 Cdo 4835/2014
  AnnotationPrávní věta: Vznikla-li škoda až po doručení nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 22 zákona č. 58/1969 Sb., začíná běžet promlčecí doba až od okamžiku vzniku škody. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 28. 8. 2007, sp. zn. IV. ÚS 642/05; nález Ústavního soudu ze dne 28. 3. 2006, sp. zn. Pl. ÚS 42/03; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 19977, sp. zn. Pl. ÚS 21/96.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 70, (2018), č. 7, s. 1300-1312
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 642/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 42/03
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Odpovědnost státu za škodu
  Škoda způsobená nezákonným rozhodnutím
  Promlčení
  Promlčecí doba
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1