Number of the records: 1  

Mimořádné snížení výměry pokuty v přestupkovém právu

 1. Main entry-name Jílková, Nikola, (author)
  Title statementMimořádné snížení výměry pokuty v přestupkovém právu
  AnnotationPrávní úprava správních deliktů zaznamenala v posledním roce velké změny, zejména nabytím účinnosti zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Zákonodárce tímto zákonem reagoval na dlouhodobě problematickou situaci zejména v otázce absence potřebné právní úpravy správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob, která především po stránce hmotněprávní byla v mnoha případech zcela nedostatečná. Tento stav byl o to vážnější, neboť správní orgány ukládající správní sankce disponují často nástroji umožňujícími intenzivní zásah do subjektivních práv jednotlivce, zejména v podobě pokut, jež v zákonech dosahují i mnohamilionové horní hranice sazby. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2014, sp. zn. I. ÚS 4503/12.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2018, č. 7-8, s. 28-31
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4503/12
  Správní delikty
  Přestupky
  Odpovědnost za přestupek
  Pokuty
  Výše pokuty
  Přestupkové právo
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.