Number of the records: 1  

Odpovědnost insolvenčního správce za protiprávní jednání v insolvenčním řízení z pohledu ne bis in idem

 1. Main entry-name Richter, Martin, 1991- (author)
  Title statementOdpovědnost insolvenčního správce za protiprávní jednání v insolvenčním řízení z pohledu ne bis in idem
  AnnotationAutor se věnuje systému veřejnoprávní odpovědnosti insolvenčního správce v České republice za jeho protiprávní jednání v insolvenčním řízení v kontextu dosavadní trestněprávní praxe. Dále představuje některé úvahy o vztazích a provázanosti jednotlivých druhů této odpovědnosti. Odkazy na judikaturu ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 23. 11. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 28/98; nález Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 15/04; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 11. 2001, sp. zn. IV. ÚS 283/99; usnesení Ústavního soudu ze dne 14. 10. 2008, sp. zn. I. ÚS 1993/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 31. 5. 2012, sp. zn. III. ÚS 1206/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2015, sp. zn. IV. ÚS 606/15; nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 33/09.
  In Trestněprávní revue. - Roč. 17, (2018), č. 7-8, s. 169-172
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 28/98
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 15/04
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 283/99
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 1993/08
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1206/10
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 606/15
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 33/09
  Insolvenční řízení
  Insolvenční správce
  Protiprávní jednání
  Ne bis in idem
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1