Number of the records: 1  

Odpovědnost osoby s povinností dohledu v českém deliktním právu aneb jak je to s těmi dětmi na hřišti

 1. Main entry-name Lovětínský, Vojtěch, (author)
  Title statementOdpovědnost osoby s povinností dohledu v českém deliktním právu aneb jak je to s těmi dětmi na hřišti
  AnnotationV každodenním životě se lze setkat běžně se situacemi, kdy dítě způsobí škodu, protože na ně jeho rodiče nedostatečně dohlíželi. Uplatnit právo na náhradu škody je možné za určitých předpokladů nejen vůči dítěti, ale také vůči osobě, která měla povinnost na ně řádně dohlížet. Struktura odpovědnosti osob s povinností dohledu i samotných škůdců, kteří nejsou plně svéprávní, však nepatří k nejpřehlednějším a leckdy je k dovození jejich povinnosti nahradit škodu zapotřebí znát i širší souvislosti. Odkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 12. 2015, sp. zn. I. ÚS 1587/15.
  In Právní rozhledy. - Roč. 26, (2018), č. 9, s. 305-310
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1587/15
  Odpovědnost
  Deliktní odpovědnost
  Nezletilé děti
  Dohled
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1