Number of the records: 1  

Ke zjišťování názoru dítěte v případě sporu rodičů ohledně volby základní školy dítěte nastupujícího povinnou školní docházku

 1. Main entry-name Rázková, Renata, (author)
  Title statementKe zjišťování názoru dítěte v případě sporu rodičů ohledně volby základní školy dítěte nastupujícího povinnou školní docházku : nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18
  AnnotationPrávní věta: K porušení práva na soudní ochranu jednoho z rodičů podle čl. 36 odst. 1 LZPS dojde také tím, že obecný soud při posuzování nejlepšího zájmu dítěte podle čl. 3 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte nepřihlédne k právu dítěte zúčastnit se řízení v jeho věci, sdělit své stanovisko a být vyslyšeno v soudním řízení podle čl. 12 odst. 2 ve spojení s čl. 9 odst. 2 Úmluvy o právech dítěte. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 2018, sp. zn. IV. ÚS 827/18; nález Ústavního soudu ze dne 3. 4. 2014, sp. zn. III. ÚS 2396/13; nález Ústavního soudu ze dne 21. 1. 2008, sp. zn. III. ÚS 1076/07; nález Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2006, sp. zn. I. ÚS 290/05; nález Ústavního soudu ze dne 16. 10. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 5/01; nález Ústavního soudu ze dne 18. 12. 2014, sp. zn. I. ÚS 1708/14; nález Ústavního soudu ze dne 15. 10. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3305/13; nález Ústavního soudu ze dne 19. 2. 2014, sp. zn. I. ÚS 3304/13; nález Ústavního soudu ze dne 4. 11. 2015, sp. zn. IV. ÚS 3900/14; nález Ústavního soudu ze dne 19. 12. 2017, sp. zn. II. ÚS 1931/17; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2018, sp. zn. IV. ÚS 3749/17; usnesení Ústavního soudu ze dne 6. 2. 2018, sp. zn. IV. ÚS 4075/17; nález Ústavního soudu ze dne 1. 3. 2000, sp. zn. II. ÚS 517/99; nález Ústavního soudu ze dne 26. 8. 2010, sp. zn. III. ÚS 3007/09.
  In Bulletin advokacie. - Roč. 2018, č. 6, s. 51-53
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 827/18
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2396/13
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 1076/07
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 290/05
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/01
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1708/14
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3305/13
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3304/13
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3900/14
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1931/17
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 3749/17
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 4075/17
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 517/99
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3007/09
  Rodiče a děti
  Péče o nezletilé děti
  Rozvod
  Vzdělávání
  Nejlepší zájem dítěte
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  URLhttps://advokatnidenik.cz/wp-content/uploads/BA_6_2018_web_.pdf
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.