Number of the records: 1  

Insolvence, konkurs, ručení, veřejná obchodní společnost

 1. Title statementInsolvence, konkurs, ručení, veřejná obchodní společnost : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5604/2015
  AnnotationUstanovení § 56 odst. 5 obch. zák. modifikuje rozsah (výši) zákonného ručení společníků za závazky společnosti při prohlášení konkursu na majetek společnosti; nestanoví další (novou) podmínku pro ručení společníků za závazky společnosti, spočívající ve včasném přihlášení pohledávky v konkursním řízení (nebo v insolvenčním řízení, ve kterém je úpadek společnosti řešen konkursem). Nepřihlásí-li věřitel včas pohledávku za společností do konkursního řízení (nebo do insolvenčního řízení, v němž je úpadek společnosti řešen konkursem), ručí společníci společnosti za její závazek jen do výše, ve které by pohledávka věřitele nebyla uspokojena v konkursu, kdyby byla přihlášena včas. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 3. 2. 2000, sp. zn. III. ÚS 545/99; stanovisko pléna Ústavního soudu ze dne 21. 5. 1996, sp. zn. Pl. ÚS-st. 1/96; nález Ústavního soudu ze dne 2. 11. 2009, sp. zn. II. ÚS 2048/09; nález Ústavního soudu ze dne 4. 2. 1997, sp. zn. Pl. ÚS 21/96; nález Ústavního soudu ze dne 7. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 34/09.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 70, (2018), č. 6, s. 1157-1166
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 545/99
  Stanovisko pléna ÚS Pl. ÚS-st 1/96
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2048/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 21/96
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/09
  Insolvence
  Konkurz
  Ručení
  Ručení za závazky
  Veřejná obchodní společnost
  Věřitelé
  Pohledávka věřitele
  Přihláška pohledávky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.