Number of the records: 1  

Odpovědnost za vady, ochrana spotřebitele

 1. Title statementOdpovědnost za vady, ochrana spotřebitele : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 3. 2017, sp. zn. 33 Cdo 2694/2016
  AnnotationK vyřízení reklamace podle § 19 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb. je nezbytné, aby kupující umožnil prodávajícímu o reklamaci rozhodnout, což se neobejde bez posouzení, zda předmět koupě skutečně vykazuje vytčené vady; předložení věci v určeném místě k takovému posouzení není vždy nezbytné. Související judikatura ÚS: nález Ústavního soudu ze dne 10. 11. 2009, sp. zn. III. ÚS 2983/08; usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2010, sp. zn. I. ÚS 365/10.
  In Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek. - Roč. 70, (2018), č. 6, s. 1152-1156
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 2983/08
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 365/10
  Odpovědnost za vady
  Ochrana spotřebitele
  Reklamace
  Vadné výrobky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1