Number of the records: 1  

Vlastnické právo. Náhrada za omezení vlastnického práva

 1. Title statementVlastnické právo. Náhrada za omezení vlastnického práva : rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 12. 2016, sp. zn. 22 Cdo 4304/2015
  AnnotationPrávní věta: Samotné vymezení územní rezervy podle § 36 odst. 1 stavebního zákona nezakládá vlastníkům dotčených pozemků nárok na náhradu za omezení jejich vlastnického práva. V textu je zmíněna judikatura ÚS: usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. I. ÚS 2152/15; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2016, sp. zn. III. ÚS 247/14.
  In Soudní judikatura. Rozhodnutí soudů z oblasti občanského, obchodního a pracovního práva. - Roč. 22, (2018), č. 6, s. 392-395
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Usnesení Ústavního soudu I. ÚS 2152/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 247/14
  Vlastnické právo
  Omezení vlastnických práv
  Náhrada za omezení
  Nároky na náhradu
  Vlastnictví pozemků
  Pozemkové vlastnictví
  Stavební zákon
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.