Number of the records: 1  

Bezdůvodné obohacení užíváním pozemku jako veřejného prostranství

 1. Main entry-name Brim, Luboš, (author)
  Title statementBezdůvodné obohacení užíváním pozemku jako veřejného prostranství : rozsudek NS z 1. 8. 2017, sp. zn. 28 Cdo 4208/2016
  AnnotationPrávní věta: Za veřejné prostranství nelze pokládat každý pozemek, který veřejnost užívá s ohledem na nepřítomnost technických překážek přístupu na něj. K naplnění pojmových znaků veřejného prostranství se vyžaduje též materiální kritérium spočívající v určenosti dotčeného pozemku k uspokojování potřeb občanů obce, potažmo existenci funkčního významu daného prostranství pro sídelní celek. Pozemek, který je veřejností užíván toliko živelně, jejž obec nedestinuje k plnění veřejných účelů a ve vztahu k němuž zůstává vlastníku zachována plná možnost vyloučit třetí osoby z jeho užívání, lze jen stěží kvalifikovat jako veřejné prostranství ve smyslu § 34 OZř, pročež jeho užívání veřejností nedává vzejít bezdůvodnému obohacení na straně obce. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2012, sp. zn. III. ÚS 3735/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 11. 2015, sp. zn. II. ÚS 3033/14; usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 12. 2015, sp. zn. II. ÚS 2368/15; usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2010, sp. zn. II. ÚS 731/10; nález Ústavního soudu ze dne 25. 4. 2012, sp. zn. I. ÚS 1607/11; usnesení Ústavního soudu ze dne 25. 4. 2017, sp. zn. III. ÚS 1084/15; nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. II. ÚS 2520/15; nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2012, sp. zn. III. ÚS 3735/11; nález Ústavního soudu ze dne 1. 2. 2013, sp. zn. IV. ÚS 2127/12; nález Ústavního soudu ze dne 1. 7. 2014, sp. zn. I. ÚS 581/14; nález Ústavního soudu ze dne 23. 10. 2003, sp. zn. I. ÚS 754/01; nález Ústavního soudu ze dne 14. 7. 2004, sp. zn. IV. ÚS 176/03; nález Ústavního soudu ze dne 9. 1. 2008, sp. zn. II. ÚS 268/06.
  In Soudní rozhledy. - Roč. 24, (2018), č. 6, s. 194-196
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3735/11
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 3033/14
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 2368/15
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 731/10
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 1607/11
  Usnesení Ústavního soudu III. ÚS 1084/15
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 2520/15
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3735/11
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2127/12
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 581/14
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 754/01
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 176/03
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 268/06
  Bezdůvodné obohacení
  Veřejné prostranství
  Pozemky
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1