Number of the records: 1  

Nejvyšší soud České republiky: Převoditelnost podílu ve společnosti s ručením omezeným. Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným

 1. Title statementNejvyšší soud České republiky: Převoditelnost podílu ve společnosti s ručením omezeným. Zánik účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným : usnesení Nejvyššího soudu České republiky z 19. 9. 2017, sp. zn. 29 Cdo 5719/2016
  AnnotationOdkaz na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 11. 11. 2009, sp. zn. IV. ÚS 560/09.
  In Právní rozhledy. - Roč. 26, (2018), č. 6, s. 222-224
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 560/08
  Společnosti s ručením omezeným
  Členský podíl
  Obchodní podíl
  Převoditelnost
  Společníci
  Společník
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1