Number of the records: 1  

Přičitatelnost dobré či zlé víry, resp. vědomí o určité skutečnosti právnické osobě

 1. Main entry-name Čech, Petr, (author)
  Title statementPřičitatelnost dobré či zlé víry, resp. vědomí o určité skutečnosti právnické osobě
  AnnotationPrávní teorie i judikatura podrobně rozpracovávají problematiku přičitatelnosti projevu vůle těch členů statutárních orgánů a dalších zástupců právnické osobě, kteří za právnickou osobu tuto vůli projevovali. Menší pozornost věnují otázce, nakolik lze právnické osobě přičíst dobrou či zlou víru, resp. vědomí o určité skutečnosti týchž osob v situaci, v níž za právnickou osobu ve věci, pro kterou je tato víra či vědomí relevantní, jednal někdo jiný. Nabyl-li kupř. za obchodní společnost zboží od nevlastníka prokurista či advokát v plné moci, který jednal v dobré víře ohledně oprávnění převodce se zbožím nakládat, může se právnická osoba dovolat dobré víry takového zástupce, když o právním osudu zboží v době nabytí dobře věděl jeden ze tří členů jejího kolektivního statutárního orgánu, generální ředitel či vedoucí právního oddělení? A naopak? Cílem článku je předestřít hlavní výkladové nejasnosti a nastínit jejich možná řešení. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 8. 7. 1997, sp. zn. III. ÚS 77/97.
  In Právní rozhledy. - Roč. 26, (2018), č. 6, s. 210-216
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 77/97
  Dobrá víra
  Přičitatelnost
  Právní skutečnosti
  Právní jednání
  Právnické osoby
  Statutární orgán
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.