Number of the records: 1  

Z květnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu

 1. Main entry-name Hadamčík, Lukáš, 1987- (author)
  Title statementZ květnového zasedání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu
  Another responsib. Vojtek, Petr, 1967- (author)
  AnnotationAutoři informují o rozhodnutích Nejvyššího soudu. V rozsudku ze dne 11. 10. 2017, sp. zn. 25 Cdo 2782/2017 se Nejvyšší soud zabýval problematikou náhrady škody, konkrétně náhradou při poškození věci, tedy výkladem § 2969 o. z. V rozsudku je odkaz na nález Ústavního soudu ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. II. ÚS 795/16.
  In Soudce. - Roč. 20, (2018), č. 6, s. 34-36
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 795/16
  Nejvyšší soud
  Judikatura NS
  Náhrada škody
  Poškození cizí věci
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.