Number of the records: 1  

Přímluva za teorii legitimních cílů

 1. Main entry-name Madej, Martin, (author)
  Title statementPřímluva za teorii legitimních cílů
  AnnotationZákladní práva je možné omezit jen z legitimních důvodů. Některá základní práva v Listině jsou navíc spojená s omezujícími klauzulemi, tj. taxativními výčty přípustných důvodů - tzv. legitimních cílů. Pozornost u nás věnovaná teorii základních práv je v kontrastu k indiferenci, s jakou soudy a odborná literatura zásadně přistupují k legitimním cílům. Znamená to, že teoretické zpracování legitimních cílů není možné nebo potřebné? Smyslem příspěvku je ukázat, že legitimní cíle tak často užívané i Ústavním soudem nejen že můžeme, ale také bychom měli teoreticky zpracovávat. První argument je analytický a poukazuje na tzv. esenci legitimního cíle, s jejíž pomocí lze konceptuálně uchopit, co měli a mají všechny konkrétní veřejné zájmy aprobované Ústavním soudem společné. Tak třeba tam, kde se argumentovalo ochranou veřejné bezpečnosti, nalézáme společný prvek ohrožení - esenci legitimního cíle ochrany veřejné bezpečnosti. Každý legitimní cíl může být tímto způsobem zpracován. Druhý argument je normativní a tvrdí, že jednou "vydestilovaná" esence legitimního cíle má figurovat ve všech budoucích případech, jinak nelze takto chápaný legitimní cíl použít. V opačném případě by legitimní cíl nesloužil své funkci, kterou je vylučovat nelegitimní, byť třeba proporcionální, důvody omezení. Na esencích založená teorie legitimních cílů by umožňovala objektivně identifikovat nepřípustné důvody omezení a přispět tak k ochraně základních práv. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 15. 11. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 20/09; nález Ústavního soudu ze dne 15. 9. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 18/07; nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2005, sp. zn. Pl. ÚS 24/04; nález Ústavního soudu ze dne 26. 4. 2016, sp. zn. III. ÚS 3457/14; nález Ústavního soudu ze dne 12. 5. 2009, sp. zn. Pl. ÚS 10/08; nález Ústavního soudu ze dne 29. 2. 2008, sp. zn. I. ÚS 3038/07; nález Ústavního soudu ze dne 10. 4. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 34/95; nález Ústavního soudu ze dne 28. 1. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 41/02; nález Ústavního soudu ze dne 12. 7. 2001, sp. zn. Pl. ÚS 11/2000; nález Ústavního soudu ze dne 11. 10. 2016, sp. zn. Pl. ÚS 5/16; nález Ústavního soudu ze dne 11. 6. 2014, sp. zn. I. ÚS 4503/12; nález Ústavního soudu ze dne 11. 9. 2012, sp. zn. II. ÚS 1375/11; nález Ústavního soudu ze dne 25. 6. 2003, sp. zn. II. ÚS 28/02; nález Ústavního soudu ze dne 27. 9. 2005, sp. zn. I. ÚS 394/04; nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2011, sp. zn. Pl. ÚS 24/10; nález Ústavního soudu ze dne 28. 11. 2011, sp. zn. IV. ÚS 2011/10.
  In Právník. - Roč. 157, (2018), č. 6, s. 518-528
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 20/09
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 18/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/04
  Nález Ústavního soudu III. ÚS 3457/14
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 10/08
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 3038/07
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 34/95
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 41/02
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 11/2000
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 5/16
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 4503/12
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1375/11
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 28/02
  Nález Ústavního soudu I. ÚS 394/04
  Nález Ústavního soudu Pl. ÚS 24/10
  Nález Ústavního soudu IV. ÚS 2011/10
  Základní práva
  Omezení základních práv
  Veřejný zájem
  Legitimní očekávání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.