Number of the records: 1  

Náhradní doručení v civilním sporu

 1. Main entry-name Střeleček, Tomáš, (author)
  Title statementNáhradní doručení v civilním sporu
  Another responsib. Navrátil, Petr, (author)
  AnnotationDoručení v civilním procesu vyvolává zásadní následky pro strany sporu i soud. Náhradní doručení by se tak mělo uplatňovat výjimečně. Jsou s ním spojeny zásadní otázky, které lze považovat za jedny ze základních problémů stojících na samém počátku procesu, který má být nejen právní, ale i spravedlivý. Autoři nejdříve představují komparativní a historická východiska náhradního doručení a je nastíněno, které otázky jsou univerzální, ale zároveň vyžadující nové odpovědi vzhledem k současným možnostem techniky a stavu společnosti. Je analyzován současný stav de facto a de lege lata v České republice a je poukázáno na skutečnost, že náhradní doručení je kvantitativně nezanedbatelné. V další části článku jsou načrtnuty podmínky pro materiální doručení na základě doktríny Principles of Transnational Civil Procedure pro české prostředí. Náhradní doručení je dále analyzováno na základě historické i komparativní perspektivy (Anglie, Francie, Německo, Rakousko, Slovensko). Nejsou opomenuty ani pohledy evropskoprávní a ústavněprávní; z těchto perspektiv pak vyplývají podněty pro úvahy de lege ferenda. Těmito se tak autoři zabývají zejména s ohledem na otázky náhradního doručení u fyzické osoby (nepodnikající) a věnují se možnostem doplňkového využití elektronických prostředků pro materiální doručování a jejich dalšímu využití v procesu doručování. Odkazy na judikaturu Ústavního soudu: nález Ústavního soudu ze dne 18. 11. 2009, sp. zn. II. ÚS 1056/09; nález Ústavního soudu ze dne 1. 10. 2002, sp. zn. II. ÚS 92/01; usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 6. 2010, sp. zn. II. ÚS 1308/10; usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 4. 2008, sp. zn. IV. ÚS 434/08.
  In Právník. - Roč. 157, (2018), č. 6, s. 495-517
  Subj. Headings Ústavní soud 2018
  Judikatura ÚS
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 1056/09
  Nález Ústavního soudu II. ÚS 92/01
  Usnesení Ústavního soudu II. ÚS 1308/10
  Usnesení Ústavního soudu IV. ÚS 434/08
  Náhradní doručení
  Civilní proces
  Civilní sporné řízení
  Soudní řád civilní
  Srovnávací právo
  Historický vývoj
  Historické srovnání
  Form, Genre článek
  Signatura
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  article

  article

Number of the records: 1